Інтернет-школа "Навчально-методичний супровід
системи внутрішнього забезпечення якості освіти"

Вивчення громадської думки

Завдання відкритої форми

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Специфічність цієї форми завдань полягає в тому, що в них не пропонується перелік відповідей. Особа повинна сама дописати відповідь, яка свідчить про наявність або відсутність необхідних знань.

Завдання відкритої форми використовуються там, де необхідно повністю виключити отримання правильної відповіді шляхом вгадування і таким чином підвищити якість педагогічного вимірювання.

Етапи створення завдання відкритої форми з короткою відповіддю:

Принципи оцінювання: Використовується дихотомічна оцінка 0-1 бал, при якій один бал дається за правильну відповідь на завдання, нуль - при помилці у відповіді.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

Учасник тестування повинен написати твір (есе) або розв'язати задачу.

Етапи розробки критеріїв оцінювання відповідей на відкриті запитання:

Розробити схему оцінювання до проведення тесту паралельно зі складанням переліку вимог до завдання в основній частині тесту.

Написати повну відповідь на запитання.

Указати складові правильної відповіді та кількість балів, яку отримає учасник тестування за кожну складову, навести приклади.

Схема оцінювання:

Принципи оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю: діапазон оцінювання може змінюватися: 0-1, 0-2, 0-3, 0-4 бали тощо (здебільшого оцінювання проводить людина).

посилання