Інтернет-школа "Навчально-методичний супровід
системи внутрішнього забезпечення якості освіти"

Вивчення громадської думки

Завдання закритої форми

Тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді є найбільш поширеними. Найчастіше їх використовують для оцінювання результатів засвоєння, розуміння та застосування знань. Вони мають свої переваги та недоліки.

Переваги:

Недоліки:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Принципи формулювання та добору варіантів відповідей завдань з однією правильною відповіддю:

Зразок завдання

Українська мова

Познач правильну відповідь (інструкція)

1. (порядковий номер) Кількість звуків і букв однакова у слові (зміст завдання)

А. дзвін

Б. тінь

В. п’ять

Г. щастя

Рекомендовані правила щодо укладання тестового завдання. Інструкція

Інструкція може стосуватися всього тесту, групи завдань або окремих завдань.

У першому випадку пояснення виносяться на початок тестової роботи.

Наприклад:

Поради щодо виконання завдань тестового зошита

Уважно читай завдання, щоб зрозуміти, що необхідно зробити.

Виконуй кожне завдання спокійно, не поспішаючи. За потреби ти можеш користуватися власною чернеткою.

Якщо якесь завдання буде для тебе незрозумілим, пропусти його та переходь до виконання наступного. Якщо залишиться час, повернися до цього завдання пізніше і спробуй виконати його ще раз.

До деяких завдань пропонується чотири варіанти відповіді, серед яких тільки одна правильна. Постав ручкою хрестик у клітинку поруч із відповіддю, яку ти вважаєш правильною, як це зроблено в зразку (дається зразок завдання оптимальної складності, аналогічний тестовому, вказується, як саме позначати правильну відповідь).

Якщо ти помилився (помилилася), клітинку з неправильною відповіддю замалюй повністю ручкою ось так: (дається зразок). Таке виправлення не впливатиме на результат.

Під час виконання деяких завдань тобі потрібно записати свою відповідь у спеціально відведеному для цього місці (дається зразок подібного завдання і можливий варіант запису відповіді).

Не забувай перевіряти виконані завдання.

Зичимо тобі успіху!

Варіанти інструкцій, які стосуються лише частини завдань зошита:

Зміст завдання:

Відповіді до завдання:

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

Змістову основу завдань цієї форми складають, головним чином, класифікаційні знання. Відповіді до завдання обов'язково повинні відноситися до одного роду або виду термінів. Кількість відповідей – від 5 до 12. При цьому співвідношення кількості правильних і неправильних відповідей серед усіх завдань повинно бути різним – від одного до усіх.

Особливість цієї форми завдань – в них доводиться визначати не тільки правильні відповіді, але й самостійно оцінювати повноту власної відповіді.

Принципи оцінювання завдань з вибором декількох правильних відповідей:

Переваги та недоліки й складнощі, пов’язані із завданнями множинного вибору

Переваги

Недоліки й складнощі

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Завдання цієї форми дають змогу перевірити так звані асоціативні знання: взаємозв'язок фактів, подій, явищ, форм та змісту, співвідношення між різними властивостями, формулами, законами, датами тощо.

Назва форми відповідає виду діяльності учасників тестування – необхідно встановити відповідність елементів одного стовпчика з елементами другого стовпчика. Формальна вимога – різна кількість елементів у правому та лівому стовпцях. Правдоподібні елементи розташовуються у правому стовпчику та виконують роль дистракторів. Їхня кількість має бути більшою за число елементів ліворуч. Літери та цифри використовуються як ідентифікатори елементів двох стовпчиків.

У кожне завдання на встановлення відповідності необхідно включати тільки однорідний матеріал. Бажано розташовувати відповіді в алфавітному або числовому порядку.

Принципи оцінювання завдання на встановлення відповідності:

Завдання на встановлення правильної послідовності

Принципи оцінювання завдання на встановлення правильної послідовності: оцінка може варіюватися в залежності від важливості, значимості та складності конкретного завдання. Найчастіше використовується дихотомічна оцінка 0-1 бал, при якій один бал дається за правильну розстановку усіх рангів у завданні, нуль – при помилці у відповіді. Характерно, якщо помилка зроблена на початку, то і наступні ранги визначаються неправильно.

Безпомилкове рішення оцінюється, наприклад, у три бали. Помилка в кінці завдання знижує оцінку на один бал, помилка всередині – на два, а помилка на початку – на три бали.

посилання посилання